Devam Eden Projeler

GÖK KUBBENİN SEDALARI

Hangi inanca ait olursa olsun, hangi sesle, sözcükle ve ezgiyle söylenmiş olursa olsun tüm mabetlerden yükselen müzikler aynı gök kubbenin altında görkemli bir koro oluşturtur.

“GÖK KUBBENİN SEDALARI” Belgesel Projesi’nde, dini
ve inanç temelli müzikleri ve kökenlerini inceliyoruz. Bu
müziklerin psikolojik etkilerini ve toplumsal rolünü
insanlığa hoşgörü vizyonu ile anlatıyoruz.
Dini ve inanç temelli müziğin ritüeller ve ibadet ile ilişkisi
yüz yıllar içeresinde kendi kendini biçimlendirmiştir. Söz
konusu müziklerdeki ses, sessizlik, notasyon, insan sesi
gibi müzikal unsurlar karşılaştırmalı olarak
işlenmektedir.
Belgeselimizde, müziğ in başta Anadolu ve
Mezopotamya olmak üzere tüm dünyanın büyük din ve
inançlarına ait ritüellerinde nasıl bir rol oynadığını
irdeliyoruz. Din ile müziğin ilişkisi, konunun uzmanı yerli,
yabancı din adamları, müzikologlar, sosyologlar ve
tarihçilerin yanı sıra tanınmış müzisyenler tarafından
yorumlanıyor.